Kurz Animace aneb Studio Anima Roztoč

Kroužek Animace je určen pro děti od 1. třídy základní školy, které se chtějí seznámit s technikami klasického animovaného filmu, stejně jako pro ty, kteří si už vyzkoušeli základy animace a chtějí pokračovat dál.

Děti budou rozděleny na úrovně podle věku a dosavadními zkušenostmi s animací. Dětem, které na kroužek chodily , bude doporučena úroveň lektorkami. Pokud bude dostatečný počet zájemců, nabídneme letos také animaci pro dospělé.

Vedení kroužku