Začala studovat skladbu na Pražské konzervatoři, poté pokračovala ve stejném oboru na hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze. Absolvovala roční stáž na Koninklijk Conservatoire Brussel, kde se seznámila nejen s nejmodernějšími technologiemi elektronicky zpracovávaného zvuku, ale i nejrůznějšími analyzačními metodami. Zúčastnila se workshopů známých soudobých skladatelů a pravidelně navštěvovala hodiny předních belgických pedagogů. Absolvovala tříměsíční tvůrčí pobyt v Paříži. Spolupracuje s orchestrem Berg, Duncan Institutem, sdružením Roztoč, Nederlands Blazers Ensemble, Nanohach aj. Byla členkou Pražského katedrálního sboru, který se zaměřuje zejména na hudbu renesance a baroka. Její skladby byly hrány na festivalech Contempuls (ČR), Forfest (ČR), Pražské premiéry (ČR), Orfeo (SR), Festival Citta di Castello (IT), Festival Calliopé (FR), Présance (FR), Wein modern (Aus).

Učila na hudební konzervatoři Duncan centre hudební nauku a zpěv. Zúčastnila se několika workshopů pedagogické fakulty Olomouc „Slyšet jinak“. Vedla hudební kroužky pro předškolní děti. Založila a po čtyři roky vedla dětský sbor La Folia, se kterým natočila cd a připravila řadu koncertů a vystoupení. 2015 s dětmi připravila představení dětské opery Romance.

Je zakladatelkou spolku Tušení, které pořádá kulturně vzdělávací aktivity, koncerty, představení, semináře.

Kontakt