Barevný ateliér

V ateliéru děti zažijí radost z výtvarného kouzlení s barvou, tužkou, štětcem, hlínou, papírem, přírodními a jinými materiály. Budeme tvořit nejrůznějšími výtvarnými technikami (malba, kresba, grafika, koláž, keramika, plastika, objekt), objevovat tajemství přírody, žasnout nad zdánlivě obyčejnými věcmi a seznamovat se s výtvarným uměním.

Mladší děti začínají hravými experimenty, starší děti postupně dostávají prostor pro koncentrovanější tvorbu, studijní kresbu a malbu, navrhování ilustrací, písma i nejrůznějších výtvarných objektů. Děti jsou vedeny k rozvoji fantazie, prostorové představivosti, estetického cítění a vlastního výtvarného vyjadřování. Děti zároveň rozvíjejí své výtvarné dovednosti a zručnost.

Vedení kroužku