Tomáš Marek

Absolvent Fakulty humanitních studií UK. Západoafrickou hudbou a hrou na djembe a ostatní africké hudební nástroje se zabývá již řadu let. V roce 2009 a 2014 strávil intenzivní tříměsíční hudební stáž v západoafrické Guiney pod vedením bubeníků z národního guinejského...

MUDr. Lenka Lorencová

Absolventka Lékařské fakulty UK a Lidové konzervatoře v Praze. Účastnila se Kurzu kresby, malby a figurální kresby na UMPRUM, arteterapeutického kurzu při Jihočeské univerzitě, kurzu keramiky ve Veselé škole Františkánů a dalších uměleckých stáží. Spolupracovala...

Mgr. BcA. Lada Krupková Křesadlová

Absolvovala Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě a Pražskou fotografickou školu, dále také Pedagogickou fakultu UK v Praze, obor výtvarná výchova a ruský jazyk. Později prošla několika kurzy: semestrální manažerský kurz pro neziskový sektor (2003),...

Ing. Jitka Klinkerová

Absolventka Jazykové školy, instruktorka pobytového kurzu angličtiny pro mládež v Irsku, překlady a tlumočení (např. kniha Heleny N. Hodge – Dávné budoucnosti). Angličtinu pro předškoláky vyučuje v Roztokách již 8 let. Kontakt Telefon: 603 844 690 E-mail:...

Ivana Hrabětová

Žonglování se věnuje jako svému koníčku. Začínala se svými přáteli ze Španělska, nyní spolupracuje s profesionálními žongléry. Kontakt Telefon: 608 977 473 E-mail: vege.mama@centrum.cz Kroužek a ateliér Ivana Hrabětová vede kroužek Žonglování v ateliéru Roztoky....

František Brtna

  Kontakt Telefon: 724 964 065 E-mail: fbrtna@gmail.com Kroužek a ateliér František Brtna vede modelářský kroužek Dílna malých modelářů pro děti i dospělé v ateliéru Roztoky – Havlíčkova Rozvrh Prohlédněte si rozvrh kroužků a...