Sdružení Roztoč » Naše činnost » Kroužky a kurzy » Naše kroužky a kurzy

Naše kroužky a kurzy

Kroužky jsou pro nás cestou, jak vracet umění do běžného života i jak ukazovat umění, které zní v každém z nás, ostatním. Rádi je propojujeme s lidovými slavnostmi, tradicemi a akcemi, kde nejde o neživou přehlídku na pódiu, ale o sdílení kultury. Jsme rádi, když mají kroužky oborový i mezioborový přesah. Podporujeme spolupráci, společné projekty, koncerty, výstavy…

Kroužky jsou pro nás chráněným místem, kde každý může rozvíjet, co v něm klíčí. Jsou tu pro každého bez závislosti na talentu. Necháváme lidem prostor, dětem i lektorům. Neděláme přijímací zkoušky ani zkoušky v průběhu let. Snažíme se podporovat, ne kontrolovat. Je pro nás důležitý proces tvorby a autenticita. Vítáme takové formy práce, kde má osobnost dítěte i dospělého své místo skrze umělecké vyjádření.

→ Jak a kam se přihlásit, když už zápis proběhl?

Pro nejmenší

Studio Anima Roztoč aneb Animační obor

Dramatický obor

Výtvarný obor

Hudební obor průhledný

Taneční obor

Ostatní

Jóga

Kde dále hledat informace?


Poslat tuto stránku Nahoru